top of page
לוגו זמן מסך כיתוב.jpg

הרשמה למסלול פיתוח סדרות טלוויזיה 

מסלול חד שנתי

מי יכול להירשם?

כל מי שיש לו רעיון לסדרת טלוויזיה ומרגיש שהוא מתאים ללמוד במסלול לפיתוח סדרות טלוויזיה. ידע או ניסיון קודם בתחום אינם הכרחיים, כמובן תינתן עדיפות מסוימת לבעלי רקע בכתיבה וביצירה.

 

שלבי ההרשמה למסלול פיתוח סדרות טלוויזיה

 

· משימת קבלה 

המועמד יקבל משימת קבלה אותה עליו למלא לפי ההנחיות. זמן העבודה הנדרש לסיום המשימה הוא כשבוע, לכן מומלץ להקדים ככל הניתן את מסירת משימת הקבלה. המועמדים מתבקשים להגיש את המשימה למייל: zman.masach@gmail.com

 

· ראיון אישי 
מועמד אשר עבר בהצלחה את משימת הקבלה יזומן לראיון בזום בפני ראש המסלול, לאחר הראיון יקבל המועמד תשובה האם התקבל למסלול. 

bottom of page